Wyszukaj produkt:

Regulamin

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ UWAŻNIE PRZECZYTAJ REGULAMIN. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU, NIE KORZYSTAJ ZE STRONY.

1. Warunki ogólne

1.1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez klienta (zwanego dalej "Klientem") w firmie Fenix Outdoor E-com AB, zwanej dalej "Fenix“, w sklepie internetowym Fenix/Fjällräven Online (zwanym dalej również "Stroną internetową").

1.2. Fenix Outdoor E-com AB to sklep internetowy należący do firmy Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB to spółka macierzysta dla spółki Fjällräven Int. AB.

1.3. Fenix zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez uprzedniego powiadamiania o tym Klienta. Dla zamówienia Klienta obowiązuje wersja regulaminu wyświetlana na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia.

1.4. Umowa jest sporządzona w języku angielskim.

2. Ceny i opłaty za dostawę

2.1. Ceny i oferty na stronie internetowej obowiązują przez czas ich wyświetlania, o ile na stronie internetowej nie zostaną określone inne warunki specjalne. Mogą występować różnice w cenach w sklepach, katalogach oraz w sklepie internetowym.

2.2. Fenix dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie dane są poprawne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne błędy w cenach ani w pisowni.

2.3. W ceny wyświetlane online jest wliczony ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają one opłaty za wysyłkę. Więcej na temat naszych opłat za wysyłkę można przeczytać w punkcie informacyjnym dotyczącym wysyłki.

2.4. Każde zamówienie złożone w sklepie Fjällräven Online Shop jest zwolnione ze zwrotu VAT.

3. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Dodatkowo zamówień nie wolno składać w żadnych celach komercyjnych, zarówno własnych, jak i w imieniu osób trzecich ani w ramach własnej działalności gospodarczej. Dostawa towaru realizowana jest jedynie w niewielkich ilościach.

3.2. Każde zamówienie stanowi ofertę zakupu towaru od firmy Fenix i podlega akceptacji.

3.3. Po złożeniu zamówienia i dostarczeniu firmie Fenix adresu e-mail, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Niniejsze potwierdzenie zamówienia nie oznacza jego akceptacji, a jedynie informuje o jego wpłynięciu. Do momentu wysłania zamówionych produktów nie zostaje zawarta żadna umowa kupna. 

3.4. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Fenix nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta, Klient zostaje o tym poinformowany w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli płatność za zamówienie jest w realizacji, a firma Fenix dokonała jej akceptacji, zostanie ona zwrócona wybraną przez Klienta metodą płatności.

4. Dostawa

4.1. Fenix stara się dotrzymywać jak najkrótszych terminów dostawy.

4.2. Zamówienia składane w weekendy i święta są realizowane w następujący po nich dzień roboczy. Fenix stara się dostarczać zamówione produkty na czas, ale mogą występować opóźnienia. Klient ma prawo anulować swoje zamówienie w razie wystąpienia opóźnienia.

4.3.  W krótkim czasie po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia zawierające szczegóły zamówienia. Klient może w każdej chwili sprawdzić status swojego zamówienia, logując się na swoim koncie lub odwiedzając stronę Statusu zamówienia.

4.4. Więcej na ten temat oraz o możliwych metodach dostawy można znaleźć w punkcie Informacje o dostawie.

5. Prawo do anulacji

W przypadku, gdy zmienisz zdanie lub nie jesteś całkiem zadowolony z zakupionego towaru, możesz anulować lub wycofać swoje zamówienie w czasie od momentu złożenia zamówienia do 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, bez podawania przyczyn, wysyłając pisemne zawiadomienie i zwracając towar lub poprzez tylko zwrócenie towaru. Zwrócimy pieniądze za każdy taki artykuł  w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwróconego towaru, o ile wszystkie artykuły są utrzymane w odpowiednio dobrym stanie. Tutaj znajdziesz prawne pouczenie dotyczące przesłanek  i skutków prawa odstąpienia od umowy.

6. Metody płatności

Klient może zdecydować, w jaki sposób chce dokonać opłaty za towar. Do wyboru mamy kilka opcji płatności. Więcej na ten temat w punkcie  Informacje dotyczące płatności.

7. Zachowanie prawa własności do towarów

Towar dostarczony do Klienta pozostaje własnością Fenix do momentu dokonania płatności. Do momentu oficjalnego przekazania Klientowi praw własności, ma on obowiązek zachowywać największą ostrożność podczas obcowania z produktami.  Jeżeli towar został przejęty lub narażony na jakąkolwiek ingerencję ze strony trzeciej, Klient jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym firmę Fenix.

8. Prezentacja i informacje o produkcie

Pomimo tego, że dokładamy wszelkich możliwych starań, aby opisy naszych produktów, zdjęcia oraz kolory były bardzo precyzyjne, czasami mogą pojawić się drobne błędy. Nie możemy zagwarantować tego, że kolory ubrań będą zawsze idealnie odwzorowane. Dzieje się tak, gdyż kolory widoczne na ekranie zależą od rodzaju i ustawień komputera oraz używanej przeglądarki stron internetowych.

W przypadku, gdy produkt nie posiada jakichkolwiek cech wymienionych w opisie lub zamieszczone zdjęcie nie odwzorowuje jego faktycznego wyglądu, jesteście Państwo uprawnieni do zwrotu produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zgodnie z polityką zwrotów zamieszczoną tutaj. Prosimy zwrócić uwagę na to, że nie możemy oferować żadnych zniżek lub innych gestów dobrej woli wykraczających poza obowiązującą gwarancję prawną.

9. Gwarancja

9.1. Fenix oferuje gwarancję na okres 2 lat od momentu przyjęcia dostawy towaru. W tym czasie Fenix będzie naprawiać wszelkie wady/uszkodzenia objęte ustawowym obowiązkiem gwarancyjnym. Klient może wybrać między naprawą wady/uszkodzenia lub dostawą niewybrakowanego produktu, aczkolwiek prawo wyboru może być ograniczone wymogami prawnymi.

Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie zamiennika, Klient może zrezygnować z umowy kupna lub zaakceptować zniżkę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub zwykłego zużycia produktu.

9.2. W razie przyjęcia reklamacji firma Fenix dokona zwrotu opłaty za przesyłkę zwrotną.

9.3. Aby dojść swoich praw gwarancyjnych oraz aby otrzymać etykietę zwrotną, Klient powinien zwrócić się do naszego Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail (customerservice@fjallraven.se) lub telefonicznie  (0046 (0) 8 54518688).

9.4. Prosimy pamiętać, że Fenix akceptuje zwroty produktów zakupionych wyłącznie w sklepie internetowym należącym do Fenix, www.fjallraven.pl.

10. Uszkodzenia podczas transportu

W razie uszkodzeń powstałych podczas transportu Klient powinien zgłosić każdą widoczną wadę bezpośrednio kurierowi, który dostarczył przesyłkę - POSTEN w przypadku dostaw do Finlandii, Danii, Norwegii i Szwecji, a UPS w przypadku pozostałych krajów.

11. Zobowiązania

11.1. Żaden z warunków niniejszego regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiązań firmy Fenix wynikających z umyślnego wprowadzenia w błąd lub z nieszczęśliwego wypadku bądź śmierci spowodowanych przez jej niedopatrzenie.

11.2. Firma Fenix:

• nie zgadza się na żadne zobowiązania wynikające z uszkodzeń komputera Klienta lub utraty danych będących skutkiem korzystania ze strony;

• nie gwarantuje, jakie treści i usługi będą dostępne na stronie internetowej; Wszelkie treści i usługi na stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „aktualnej dostępności";

• nie gwarantuje, że Strona internetowa będzie nieprzerwanie dostępna i w pełni funkcjonalna, ani że informacje podane na Stronie internetowej będą wolne od błędów i omyłek (jakkolwiek Fenix dołoży wszelkich starań, aby poprawić błędy i omyłki jak najszybciej po ich wykryciu.)

11.3. Całkowita odpowiedzialność firmy Fenix wobec Klienta za jakiekolwiek szkody lub straty związane z niniejszą umową jest ograniczona do łącznej sumy złożonego przez Klienta zamówienia.

11.4. Żaden z warunków niniejszej umowy nie narusza ustawowych praw Klienta.

12. Siła wyższa

Firma Fenix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli są one spowodowane wydarzeniami od niej niezależnymi. Do wydarzeń tego rodzaju można zaliczyć awarie infrastruktury, interwencje rządu, wojny, zamieszki, uprowadzenia, pożary, powodzie, wypadki, burze, strajki, lokauty, ataki terrorystyczne lub przedsięwzięcia przemysłowe wpływające na działalność firmy Fenix lub działalność jej dostawców.

13. Polityka prywatności

Fenix posiada politykę prywatności określającą sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta przez Fenix. Prosimy przeczytać naszą Politykę prywatności.

14. Cesja należności

Fenix zastrzega sobie prawo do zlecania i deklarowania roszczeń do zapłaty w przypadku nieuiszczonych płatności za dostawę towarów do stron trzecich.

15. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Szata graficzna strony internetowej oraz wszelkie teksty, grafika, informacje, treści i inne materiały na niej wyświetlane lub udostępnione do pobrania są chronione prawami autorskimi, znakiem handlowym i innymi prawami i nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż wyszczególnione w niniejszym regulaminie, o ile Fenix nie udzieli na to odrębnej, pisemnej zgody.

16. Przepisy końcowe

16.1. Niniejsze warunki podlegają regulacji i interpretacji zgodnie ze szwedzkim prawem, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy podlegają niewyłącznej jurysdykcji szwedzkich sądów.

16.2. Jeżeli sąd lub inna instytucja regulacyjna uzna jeden z warunków niniejszego regulaminu za nieważny, pozostałe nie tracą swojej mocy.