Wyszukaj produkt:

Pravo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od uzyskania fizycznego posiadania towaru przez ciebie lub osobę trzecią inną niż przewoźnik przez ciebie wskazany.  Zwrócimy twoją płatność z chwilą otrzymania przez nas odesłanego towaru lub dostarczenia przez ciebie dowodu odesłania towaru. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy musisz poinformować nas, Fenix Outdoor Ecom AB.

Możesz elektronicznie wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy:

Jeżeli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie zgłosimy ci potwierdzenie odbioru formularza odstąpienia od umowy. W celu uzyskania informacji na temat zwrotu twoich towarów, prosimy o wejście na stronę o zwrotach lub zwrócenie się o pomoc do  Obsługi Klienta Fjällräven

Formularz odstąpienia od umowy

Wypełnij i odeślij niniejszy formularz tylko wówczas, gdy chcesz odstąpić od umowy z Fenix Ecom AB.

Niniejszym zawiadamiam, że odstępuję od mojej umowy sprzedaży następujących towarów.

  • Poniżej proszę wpisać numer(y) artykułów:
 • * Wymagane pola

  Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy:

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Fenix Outdoor E-Com AB,  customerservice@fjallraven.se  -  Koningsbeltweg 12, 1329 AG Almere, Netherlands o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

  Zostaniesz niezwłocznie obciążony kosztem zwrotnej etykiety wysyłkowej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.